Co je Ekoškola

 

Ekoškola je mezinárodní program pro školy. Žáci v něm zlepšují prostředí ve škole a jejím okolí. Také se snaží snižovat ekologickou stopu své školy.

To znamená, že zkoumají, co jak ve škole funguje a když najdou nějaký problém, snaží se ho vyřešit. Příklad? Náš Ekotým zjistil, že se ve třídách zbytečně zkoušejí vypínače, než se zjistí, který patří ke které řadě zářivek. Tím se plýtvá energií a ničí se zářivky. Proto jsme na vypínače vyrobili nálepky a každý už to zvládne na první pokus.

Ekoškola má svá pravidla. Má sepsaných 7 kroků, které se musí splnit, aby všechno fungovalo. Zajímá vás, jaké to jsou? Najdete je dole.

Jednou za dva roky přijede kontrola, které se říká AUDIT. Projde školu, zkoumá, co se změnilo a hlavně se ptá. Koho? Nejprve členů Ekotýmu a taky dalších žáků. Když zjistí, že nám všechno funguje, propůjčí nám titul EKOŠKOLA na další dva roky. A práce začíná nanovo 🙂

V České republice má celou Ekoškolu na starosti Sdružení TEREZA z Prahy. Více informací najdete na stránkách Ekoskola.cz

 

7 kroků Ekoškoly

1. EKOTÝM

Tým lidí založený na dobrovolnosti a zájmu žáků, učitelů, provozních zaměstnanců a také třeba rodičů nebo odborníků. Společně vedou program a naplňují podstatu 7 kroků  na škole.

2. ANALÝZA

Analýza je zjišťování stavu školy i prostředí kolem ní v konkrétních tématech. Díky ní zjišťujeme, co funguje dobře a co je třeba naopak zlepšit.

3. PLÁN ČINNOSTÍ

S pomocí výsledků, které nám dává Analýza, navrhujeme a uskutečňujeme činnosti. Vedou k tomu, jak udržet to, co funguje a zlepšit to, co nefunguje. 

4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

Průběžně zjišťujeme, zda dosahujeme toho, co jsme si naplánovali. Vyhodnocujeme dopad našich aktivit.  Bez toho bychom totiž nezjistili, jestli naše snažení mělo nějaký smysl.

5. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA VE VÝUCE

Škola podporuje v rámci výuky a mimoškolních aktivit všechny žáky a učitele v rozšiřování znalostí, dovedností a postojů v environmentální výchově. Širší znalost ve všech tématech programu Ekoškola pomáhá nacházet jak souvislosti, tak často i řešení environmentálních problémů.

6. INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola uvnitř i vně školy. Zároveň rozšiřujeme spolupráci i mimo Ekotým. Dochází tím k zviditelnění a pochopení naši činnosti a motivaci okolí k zapojení do práce v programu.

7. EKOKODEX

Společně ve škole vymyslíme pravidla a hodnoty programu Ekoškola. Jejich dodržováním tak dosahujeme pozitivních změn v nás, na naší škole i v jejím okolí.

Převzato ze stránek EKOSKOLA.CZ