Podzim 2016: Monitorování ODPADŮ

Černě je plán činností z roku 2014, červeně výsledky monitorování z roku 2016 (= nové úkoly 🙂

 

 • Doplnit kontejnery na tříděný odpad: ve sborovně školy, ve výtvarné učebně, v učebně Hv, v počítačové učebně – kontejner na papír, v kabinetech (hlavně tam, kde se kopíruje).

Ve sborovně je potřeba větší kontejner na papír.

 • Dodat koše na chodby, do školní kuchyňky.

Koše na chodbě se nepoužívají, děti vyhazují odpadky ve třídách.

 • Každý pátek bude dána u schodů (kde se dříve prodávalo mléko) krabice na sběr papíru, kam mohou všechny třídy odnést obsah svých kontejnerů ze tříd.

Změnilo se: papír se jednou týdně nosí rovnou ven ke skladu.

 • Udělat více nápadné označení na kontejnerech (především na prvním stupni).

Funguje. Děti třídí správně.

 • Vybudovat školní kompost.

Vznikl v horním rohu zahrady, je ohraničený pražci a využívá se.

 • Vést žáky k používání svačinových krabiček a lahví na pití.

Krabičky nosí hlavně děti na prvním stupni. Na druhém stále převažují pytlíky.

 • Důraz na zákaz vyhazování odpadků v okolí školy (především autobusová zastávka u školy).

Na pozemku školy je pořádek a dost se na něj dbá. Horší je to na hřišti a na autobusové zastávce.

 • Častější úklid okolí školy (např. soutěž o nejlepší úklidovou četu s možností ji odměnit).

Mohlo by být ještě častěji i na zastávce a na hřišti.

 • Utvořit nástěnku na téma recyklace, aby žáci viděli, co lze znovu využít.

Nástěnka visí, ale žáci ji nečtou.

 • Začít třídit další druh odpadu (např. hliník,…)

Máme nový kontejner na textil. Ve škole nevznikají skoro žádné kovové odpady. Hodily by se ale žížalové kompostéry na zbytky svačin.

 • Začít používat více výrobků z recyklovaného materiálu.

Hodně se jich použilo k výzdobě školy ke 40. výročí, která pak ve škole zůstala.

 • Osvětová akce na třídění odpadů a produkování menšího množství odpadů.

V roce 2015 Ekotým připravil osvětovou akci o novém kontejneru na textil.

 • EKO služba – kontroluje, zda v koších na směsný odpad není odpad vhodný ke třídění.

Třídění docela funguje, kontrolují služby ve třídách.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *