Autor: ekoskolalibesice

0

DEN ZEMĚ 2024

Na pátek 19.04.2024 si Ekotým připravil program pro 4. – 9. třídu na oslavu tohoto dne. Po roce jsme vyrazili pod Sedlo, kde nás čekala stezka plná úkolů na téma JÍDLO A SVĚT –...

0

Výměna cedulek na WC

Ekotýmandy z 4. a 5. třídy (Lea V., Anička T., Kája C.) prošly celou školu. Zjistily, že některé cedulky na WC jsou poničené a potřebují vyměnit. Vyrobily nové cedulky, které vyvěsily.

0

Vylepšení PC učebny

Na začátku školního roku jsme při Analýze školy zjistili, že bychom chtěli vylepšit PC učebnu a zašli jsme se zeptat pana ředitele, jestli by bylo možné na jednu zeď namalovat velký obrázek k tématu....

0

Výuka Ekotýmu na II. stupni ZŠ

Ekotýmandy (Verča H., Elča B., Terka E.) si připravily pro žáky druhého stupně hru „Na rybáře“. Vždy jednu vyučovací hodinu vedly celou a vyzkoušely si, že úplně jednoduché to není. Tato hra spočívá v tom,...

„Otoč knihu“ 0

„Otoč knihu“

Během měsíce října se naše škola zapojila do tohoto projektu, jehož smyslem bylo: USPOŘÁDAT VE ŠKOLE SBĚR PŘEČTENÝCH KNIH A POSLAT JE DÁL. POMOCI PLANETĚ A KNIHÁM DÁT NOVÝ DOMOV. Sbírali jsme knihy, které...

0

Exkurze na kozí farmu Držovice

Ve čtvrtek 22. června 2023 jsme si s EKOTÝMEM a žáky 6. třídy vyjeli na farmu Držovice. Tato akce byla částečně financovaná z projektu, kterým nás podpořila PRO-BIO LIGA pobočný spolek zastoupená Kateřinou Kotěrovou. Kozí a ovčí farma se zabývá...

Dotazník na téma EKOŠKOLA 0

Dotazník na téma EKOŠKOLA

Vytvořili jsme dotazník, který nám poskytne zpětnou vazbu týkající se povědomí žáků naší školy o tématu EKOŠKOLA. Kdo může být členem EKOTÝMU? Jak se provádí Analýza školy? Kde všude lze nalézt informace o „naší“...

0

Dopravní značky

Ekotým ve spolupráci s panem školníkem a s paní vychovatelkou Peremskou vytvořil DOPRAVNÍ ZNAČKY, které jsou umístěné na chodbě školy a jsou k dispozici pro použití v ZŠ i MŠ.

0

Ekotým vyučoval na téma DOPRAVA (2. stupeň ZŠ)

Členky Ekotýmu si během prosince až ledna připravily program na dosti řešené téma doprava a přednášely ho ve všech třídách druhého stupně naší školy. V nižších ročnících (5., 6.) beseda probíhala lépe, naopak v...

0

Ekotým vyučoval téma DOPRAVA (1. stupeň ZŠ)

V dubnu jsme vyučovaly v 1. až 4. třídě. Naše první učení proběhlo ve 3. třídě. Ze začátku jsme byly ve stresu před nimi promluvit, ale jak čas ubíhal, bylo to lepší. Jelikož to bylo naše...

0

DEN ZEMĚ 2023

V pátek 21.04.2023 naše škola oslavila DEN ZEMĚ. Se žáky od 4. do 9. třídy jsme se vydali na Sedlo (okraj nad obcí Trnobrany). Paní Sedláková a zaměstnanci Lesů ČR si pro nás připravili sázení...

Analýza školy (DOPRAVA) 0

Analýza školy (DOPRAVA)

Silné stránky:      2. třída = žáky vyrobené miniaturní dopravní značky, obrázky dopravních značek na magnetické tabuli 3. třída = celoroční hra s tématem letecká doprava po celém světě; žáci mají cestovní pas a sbírají letadla...

0

Hlídání bezpečnosti dopravní situace v areálu školy

V prvních dnech (01. – 09.09.2022) začínajícího školního roku 2022-2023 hlídal EKOTÝM dopravní bezpečnost v areálu školy. Od 01.09.2022 se výrazně změnil provoz v areálu školy. Informace o těchto změnách byla rodičům sdělena na...

0

DEN ZEMĚ 2022

Po dvouleté pauze jsme konečně uspořádali 22.04.2022 Den Země. Ekotým na přípravách tohoto dne pracoval 2 měsíce. Nejprve celá škola od 8.00 do 9.00 sbírala odpadky v obci pod záštitou dobrovolné úklidové akce „Ukliďme Česko.“...

0

Soutěž: Nejlepší pedagogové roku 2021-2022

V lednu na naší škole proběhla soutěž „Nejlepší pedagogové roku 2021 – 2022“. Celou akci si naplánovaly a zorganizovaly členky Ekotýmu. Hlasovalo 55 žáků 2. stupně ZŠ. Žáci svůj hlas přidělovali v devíti kategoriích: (nejvtipnější,...